Potrzebujesz poznać wartość rynkową maszyny, urządzenia lub samochodu?Wyceny Maszyn Ekspertyzy Urządzeń Samochodów

Podstawą wyceny jest dokonanie oględzin urządzeń i ocena ich stanu technicznego z określeniem stopnia zużycia.

Do operatu jest dołączona dokumentacja fotograficzna.

Klient otrzymuje wersję papierową i elektroniczną sporządzonej wyceny.

Końcowy operat wykonujemy w terminie kilku dni, podejmujemy zlecenia na terenie Polski.

Biuro partnerskie DEKRA

Artykuły

Naprawa powypadkowa pojazdu a jego wartość

Wartość pojazdu to najbardziej prawdopodobna kwota pieniędzy, jaką należy zapłacić za pojazd na wolnym rynku w ramach transakcji kupna lub sprzedaży w warunkach konkurencji. Kształtują ją warunki rynkowe takie jak: iż strony transakcji są od siebie niezależne, mają pełną informację o pojeździe oraz nie działają w sytuacji przymusowej. Różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu bezwypadkowego, a wartością rynkową pojazdu powypadkowego, coraz częściej nazywa się spadkiem lub utratą wartości.
Czytaj więcej...
Każdy serwis napraw powypadkowych ma prawo do indywidualnej kalkulacji

Każdy polski serwis napraw powypadkowych może stosować w ustalaniu cen usług własne, zakładowe technologie i technologiczne normy czasowe i materiałowe, co powinno skutkować – podobnie jak w Niemczech – indywidualną wyceną cen napraw pojazdów oraz cen materiałów lakierniczych dla poszczególnych ASO – przekonuje Andrzej Sadowski, rzeczoznawca motoryzacyjny i dyrektor Ośrodka Badawczego Konsorcjum Ekspertów.

Czytaj więcej...
Czas na zmiany, pora uporządkować terminy

O potrzebie podnoszenia bezpieczeństwa pojazdów nie trzeba specjalnie nikogo przekonywać. Czy za rewolucją w budowie karoserii pojazdów nadążają technologie napraw i systemy informatyczne do kosztorysowanie cen ?

Czytaj więcej...

Mgr inż. Andrzej Sadowski

Andrzej Sadowski
  • Absolwent Politechnik Śląskiej, Wrocławskiej i Warszawskiej,
  • Współzałożyciel, rzeczoznawca i wieloletni prezes Stowarzyszenia Poleksmot
  • Ekspert ds. ubezpieczeń i odszkodowań oraz wspólnik firmy eksperckiej Beatur sp. z o.o.
  • Dyrektor Ośrodka Badawczego Konsorcjum Ekspertów
  • Były partner firm Audatex Detschland GmbH oraz Audatex Polska
  • Autor i opiniodawca pakietów edukacyjnych MEN w zawodach blacharz i lakiernik samochodowy
  • Autor licznych opracowań i publikacji z zakresu technologii napraw pojazdów oraz wartości w nich szkód
  • Wykonawca kalkulacji cen roboczogodzin metodą kosztowo – kapitałową w ponad 300 przedsiębiorstwach naprawczych
  • Stały indywidualny biegły sądowy w 5 okręgach sądowych
Wszelkie prawa zastrzeżone © Beatur Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach